Ευκαιρίες Καριέρας

Στην ΔΟΜΗ αναζητούμε διαρκώς ανθρώπους με εμπειρία, σύγχρονες ιδέες και όρεξη για εργασία και επαγγελματική εξέλιξη. Για εμάς το κλειδί της επιτυχίας μιας εταιρείας βρίσκεται στο εργατικό δυναμικό της. Αν πιστεύετε πως έχετε αυτό που χρειάζεται για να γίνετε και εσείς μέρος της ομάδας μας, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Παρακάτω ακολουθούν φόρμες συμπλήρωσης για τις θέσεις για τις οποίες ενδιαφερόμαστε να επεκτείνουμε με νέους συνεργάτες. Αφήστε το βιογραφικό και τα στοιχεία σας στην αντίστοιχη φόρμα και η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που πληρούν όλες τις απαιτήσεις για την εκάστοτε θέση εργασίας.

 

Αρμοδιότητες
Είναι υπεύθυνος για την επέκταση του πελατολογίου της εταιρείας στις αγορές όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται. Δημιουργεί και συμπληρώνει λίστες υποψηφίων πελατών, επικοινωνεί μαζί τους με κάθε πρόσφορο τρόπο, πραγματοποιεί ραντεβού για συζήτηση επί των αναγκών τους και κάνει παρουσιάσεις των προϊόντων μας. Στην συνέχεια επί ευνοϊκής κατάληξης κάνει την οριστική εγκατάσταση και την συνακόλουθη βασική εκπαίδευση.

Προσόντα
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση. Ικανότητα εκμάθησης χειρισμού εμπορικών και ιατρικών πακέτων σε επίπεδο demo, ικανότητα παρακολούθησης των εξελίξεων σε όλο το φάσμα των γνώσεων που απαιτούνται για την προώθηση των πωλήσεων και εμπέδωσης κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στους υποψήφιους πελάτες. Απαιτούνται γνώσεις χρήσης Word, Outlook, Excel, Powerpoint. Καλή γνώση αγγλικών.

Προσωπικά χαρακτηριστικά
Ευπαρουσίαστος, πάντα καλοντυμένος, επικοινωνιακός, προοδευτικά καλός γνώστης των προϊόντων μας και του σχετικού ανταγωνισμού, ανήσυχος, οργανωτικός, μεθοδικός, με ευχέρεια ομιλίας και συγγραφής κειμένων τεχνικο-οικονομικών προσφορών.

Η εταιρεία προσφέρει
Άριστο περιβάλλον οκτάωρης συνεχούς εργασίας. Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τα πραγματικά προσόντα και πολύ υψηλά ποσοστά επί πωλήσεων. Απεριόριστη συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης. Τα βιογραφικά που λαμβάνονται εξετάζονται και ακολουθεί επικοινωνία με τους υποψηφίους που καταρχήν πληρούν τις απαιτήσεις της εργασίας για να οριστεί προσωπική συνέντευξη.

Αρμοδιότητες
Συμμετοχή σε ομάδες ανάπτυξης σύγχρονου λογισμικού για desktop, tablets, κινητά.

Προσόντα
• .NET development (C#, VB)
• Τεχνολογίες Web (HTML, CSS, JS, jQuery, Bootstrap, MVC)
• Databases (SQL Server, MySQL, Access).
• Γνώση ή εμπειρία στις υπηρεσίες Web (REST/SOAP Web services, WCF)
• Mobile apps (Xamarin)

Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση. Πολύ καλές γνώσεις ανάλυσης δεδομένων και προγραμματισμού σε Visual Studio. Web development με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης web εφαρμογών. Καλή γνώση αγγλικών.

Προσωπικά χαρακτηριστικά
Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα τήρησης στενών χρονοδιαγραμμάτων, υψηλή αισθητική αντίληψη, ικανότητα προσέγγισης του έργου του από την οπτική του χρήστη, ικανότητα τεκμηρίωσης έργου.

Η εταιρεία προσφέρει
Άριστο περιβάλλον οκτάωρης συνεχούς εργασίας. Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τα πραγματικά προσόντα. Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης. Τα βιογραφικά που λαμβάνονται εξετάζονται και ακολουθεί επικοινωνία με τους υποψηφίους που καταρχήν πληρούν τις απαιτήσεις της εργασίας για να οριστεί προσωπική συνέντευξη.

 

Αρμοδιότητες
Είναι υπεύθυνος για την καθημερινή τεχνική υποστήριξη των πελατών της εταιρείας στις εγκατεστημένες εφαρμογές τους. Συνομιλεί μαζί τους τηλεφωνικά, με mail, με εργαλεία remote connection και φροντίζει για την ομαλή καθημερινή εργασία τους με το πρόγραμμα που έχουν. Παρέχει όποτε χρειαστεί εκπαίδευση είτε τηλεφωνικά μέσω remote connection σύνδεσης, είτε στην έδρα της εταιρείας είτε στην έδρα του πελάτη. Κάνει παρουσιάσεις (demos) εντός ή εκτός εταιρείας σε υπάρχοντες ή υποψήφιους πελάτες, υποβάλλει οικονομικές και τεχνικές προσφορές και κάνει εγκατάσταση και εκπαίδευση σε νέους πελάτες.

Προσόντα
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση. Η εργασία είναι εξαιρετικά υπεύθυνη και απαιτητική σε γνώσεις σε πολλά γνωστικά αντικείμενα. Απαιτούνται: Πολύ καλή γνώση υπολογιστών. Εμπειρία στην χρήση αναλόγου κατηγορίας εμπορικών και ιατρικών εφαρμογών και δυνατότητα να εξοικειωθεί γρήγορα με τις εφαρμογές της εταιρείας που καλείται σταδιακά να υποστηρίζει συνολικά. Ικανοποιητικές γνώσεις hardware και δίκτυα Σημαντικές γνώσεις σε system software ενδεικτικά: όλες οι τρέχουσες εκδόσεις των windows, word, excel, access, sql, mysql, antivirus software, web browsers, query language. Βασικές γνώσεις των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (gsis.gr, ika.gr, yeka.gr κλπ). Απαιτείται η κατοχή αυτοκινήτου και η χρήση του όταν υπάρχει εξωτερική επίσκεψη. Καλή γνώση αγγλικών.

Προσωπικά χαρακτηριστικά
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση και για πολλές ώρες την επικοινωνία με τους πελάτες της εταιρείας, τους οποίους καλείται να βοηθά και να καθοδηγεί κυρίως τηλεφωνικά. Πρέπει να είναι υπεύθυνος, ευχάριστος, ιδιαίτερα υπομονετικός, ευγενικός, επικοινωνιακός, καθοδηγητικός, με καθαρή ομιλία, γρήγορη αντίληψη της κατάστασης σε κάθε τηλεφώνημα, μνήμη που προοδευτικά θα βελτιώνεται όσον αφορά τις ειδικές συνθήκες κάθε πελάτη και κάθε εγκατάστασης.

Η εταιρεία προσφέρει
Άριστο περιβάλλον οκτάωρης συνεχούς εργασίας. Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τα πραγματικά προσόντα και πρόσθετα υψηλά ποσοστά επί πωλήσεων. Απεριόριστη συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης. Τα βιογραφικά που λαμβάνονται εξετάζονται και ακολουθεί επικοινωνία με τους υποψηφίους που καταρχήν πληρούν τις απαιτήσεις της εργασίας για να οριστεί προσωπική συνέντευξη.

 

Οι άνθρωποι της ΔΟΜΗΣ αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται η επιτυχία και η ανάπτυξη της εταιρείας. Η εταιρεία βασίζεται στην αναγνώριση και επιβράβευση του ταλέντου των στελεχών της και χτίζει σχέσεις μακρόχρονης συνεργασίας.

Το εργασιακό περιβάλλον της ΔΟΜΗΣ είναι ένα δυναμικό και ευχάριστο που σέβεται την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του δημιουργικού ταλέντου και των γνώσεων των στελεχών της.

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην ΔΟΜΗ, αποστείλατε το βιογραφικό σας στο hr@domi.gr, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρεστε. Για όλες τις θέσεις εργασίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.