Νέα Συνταγογράφηση

Δημιουργία συνταγής με νέο Θεραπευτικό πρωτόκολλο

https://www.youtube.com/watch?v=bNJYi_aH6gc
https://youtu.be/0m_GfBvFJ0k